Jogi megoldások az Ön érdekei szerint

Ügyvédként a polgári jog valamennyi területére kiterjedően nyújtok jogi szolgáltatást mind gazdasági társaságok, mind civil szervezetek, mind természetes személyek részére.
Kiemelt jogterületeim közé tartozik többek között a munkajog, gazdasági jog és az ingatlanjog.
Feladatom, hogy jelenlegi és jövőbeli megbízóim érdekeit a legeredményesebben érvényesítsem, legyen szó akár peres, akár nemperes, akár egyeztető eljárásról, a megbízóval való szoros együttműködés és tájékoztatás mellett.
Telefonon történő előzetes egyeztetést követően készséggel állok rendelkezésre.

Kapcsolatfelvétel

Jogterületek

Peres eljárások

Munkajog

Ingatlanjog

Társasági jog

Civil szervezetek

Családjog és öröklési jog

Bejelentővédelmi ügyvéd

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 36072225 kamarai azonosítószámon bejegyzett Dr. Takács Anna egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpugyvedikamara.hu honlapon találhatóak. 

Kapcsolat