Családjog és öröklési jog

Házassági bontóperben, vagyonjogi per valamint egyezségek során történő jogi képviselet, vagyonjogi szerződések, ide értve az élettársi és a házassági vagyonjogi szerződéseket is, egyezségi megállapodások elkészítése, élettársak vagyonjogi jogvitáinak rendezésben történő részvétel, kiskorú gyermek tartása, szülői felügyelet gyakorlásának rendezése-korábbi nevén gyermekelhelyezés-, akár kizárólagos akár közös felügyelet perbeli rendezéséről van szó, tartásdíjakkal kapcsolatos ügyek rendezése. Ügyfeleimet képviselem apasági perekben és gyámhatóság előtti eljárásban is. Öröklési jogban széleskörű tapasztalattal rendelkezem végrendelet, hagyatéki eljárás, öröklési szerződés, öröklési jogvita területén is.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat