Munkajog

Munkáltatói és munkavállalói oldalon egyaránt történő érdekérvényesítés során biztosítok jogi képviseletet. Közreműködöm munkaszerződések elkészítésében, véleményezésében, belső szabályzatok kialakításában, munkaidővel, pihenőidővel és bérezéssel kapcsolatos munkajogi kérdések megoldásában. Jogi szolgáltatást nyújtok felmondás elkészítése, írásbeli figyelmeztetés, kártérítés megfizetésére való felszólítás elkészítése, tanulmányi szerződés elkészítése, jogellenes felmondás megtámadása, elmaradt járandóságok megfizetésére fizetési felszólítás elkészítése, Munkabaleset illetve foglalkozási megbetegedés esetén jogi tanácsadás és teljeskörű jogi képviseletet látok el. Munkaviszonyból eredő igények, peres eljárásban történő érvényesítésében is eredményesen járok el.

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat